wrapper

Пауловния Шан Тонг

Китай е страната, в която култивирането и промишленото отглеждане на пауловния е част от държавната политика. Пауловния се отглежда и селекционира там от хиляди години. Понастоящем в Китай се срещат три вида пауловнии, според начина на тяхното създаване - дива, полудива и получена чрез изкуствено кръстосване.

Read more: Характеристика на...

Сортът Шан Тонг действително притежава качества, които го отличават от старите сортове и го правят предпочитан в съвременното мащабно отглеждане на пауловния и производство на продукция от нея:

Read more: Предимства на...