wrapper

На контролните снимки от 01.09.2012 г. ясно се вижда значението при използването на хидроабсорбент за отглеждане на Паyловния в неполивни условия. Все още не е ясно има ли разлики според вида на използвания хидроабсорбент. Особен ефект от мулчирането и поставянето на тръба също не се забелязва към тази дата. Схемите на засаждане можете да си припомните в статията Експеримент "Стокосорб" при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - част 1.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - първи и втори ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - трети и четвърти ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - пети и шести ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - седми и осми ред.