wrapper

Είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτής της μεθόδου. Τα πρώτα πειράματα για την καλλιέργεια των τεμαχίων των ιστών και των μεμονωμένων κυττάρων σε τεχνητό υπόστρωμα (in vitro "σε δοκιμαστικό σωλήνα" ) χρονολογούνται ακόμη από τις αρχές του 20ου αι., όταν γερμανοί επιστήμονες πραγματοποιούν εργαστηριακά πειράματα σ’αυτή την κατεύθυνση. Ο Χάμπερλαντ – γνωστός ειδικός βοτανολόγος και φυσιολόγος των φυτών, πρώτος πραγματοποιεί παρόμοια πειράματα. Παρόλο που δεν τελειώνουν με επιτυχία, αυτός είναι ο πρώτος, που απόλυτα σαφώς διατυπώνει την ιδέα για την καλλιέργεια μεμονωμένων φυτικών κυττάρων σε γυάλινα δοχεία και σε τεχνητό θρεπτικό υπόστρωμα. Αυτό στην ουσία αποτελεί το πρώτο στάδιο της γέννησης αυτής της σημαντικής επιστήμης. Χαρακτηριστικές για τη δεκαετία του 30 του περασμένου αιώνα δεν είναι τόσο οι πρακτικές επιτυχίες, όσο οι αναζητήσεις καλύτερων συνθηκών καλλιέργειας, ισορροπημένων θρεπτικών διαλυμάτων, κατάλληλων μεθόδων για την προαγωγή της ανάπτυξης, μίτωση και διαφοροποίηση των φυτικών κυττάρων και ιστών, όπως και διατύπωση των κεντρικών ιδεών, που μετατράπηκαν σε θεμέλιο, στο οποίο στηρίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της βιολογικής κατεύθυνσης. Μετά από πλήθος πειραμάτων, ο Γάλλος Ροζέ Γκοτρέ το 1933 καλλιεργεί με επιτυχία παρέγχυμα από ρίζες και βολβούς, και συναλλαγματικούς ιστούς από δεντρόφυτα μέσα σε τεχνητό θρεπτικό υπόστρωμα . Σχεδόν την ίδια εποχή και ανεξάρτητα απ’αυτόν, ο αμερικανός Φίλιπ Ουάιτ με επιτυχία δουλεύει πάνω στη μέθοδο του για συνεχή in vitro καλλιέργεια ριζικού μεριστήματος από φυτά ντοματιάς. Αυτά τα δυο πειράματα σημαδεύουν την αρχή μιας οργιαστικής ανάπτυξης της μεθόδου των ιστοκαλλιεργειών και ενδεδειγμένα οι δυο επιστήμονες δικαίως εγκρίνονται ως ιδρυτές της.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 40 του περασμένου αιώνα έως σήμερα, η μέθοδος εξελίσσεται και τελειοποιείται ασταμάτητα. Η τεχνολογική πρόοδος της βιολογίας και των βιοτεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα για πλήρη μεθοδική και τεχνική εξασφάλιση των πειραμάτων που πραγματοποιούνται, και επιτρέπει τη χρήση τους στην καθημερινή πρακτική, το οποίο αποτελεί βάση της αυξανόμενης εξέλιξης της αγροτεχνικής επιστήμης.

Οι βασικές μέθοδοι για την παραλαβή ιστοκαλλιεργειών πραγματεύονται πάνω σε σχετικά μικρό αριθμό κατάλληλων αντικειμένων – πετούνια, καπνός, καρότο, βίκος, όπως και πάνω σε κάποια άγρια φυτά. Βέβαια, αργότερα ο αριθμός των φυτικών ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε πειραματικές in vitro επεξεργασίες, αυξάνεται σημαντικά. Γνωστές και περιγεγραμμένες είναι οι μέθοδοι καλλιέργειας σε τεχνητά θρεπτικά υποστρώματα πάνω των 850 φυτικών ειδών. Τα πειράματα δείχνουν, ότι οι καθορισμένες ως απαραίτητες για ένα είδος συνθήκες, δεν μεταφέρονται πάντα με επιτυχία σε άλλα είδη, έτσι ώστε για κάθε είδος – συχνά και για ξεχωριστά είδη – είναι απαραίτητες τροποποιήσεις της βασικής μεθοδολογίας. Ή να το πούμε αλλιώς – τα πειράματα και οι πρακτικές εφαρμογές στις ιστοκαλλιέργειες πάνε μαζί χέρι χέρι, αναμένονται ακόμα και πολλές ανακαλύψεις σ’αυτό τον τομέα. Ιστοκαλλιέργειες χρησιμοποιούνται όπως σε θεμελιώδεις μελέτες της Γενικής βιολογίας, έτσι και στην επιλογή και την φυτολογία. Τα φυτικά τμήματα, που καλλιεργούνται in vitro είναι: μερίστημα, φυτικά όργανα ( έμβρυα, μπουμπούκια ανθέων, σποριόφυτα, βλαστάρια, σπόροι, γύρη, ρίζες, φύλλα, τμήματα στελεχών ), callus/πώρος ( που μπορεί να επαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του φυτού) και κύτταρα. Σχετικά με τις προοπτικές που συνδέονται με τη χρήση ιστοκαλλιεργειών στη παραγωγή της Παουλόβνιας, τα επιτεύγματα στη φυτολογία και στην επιλογή παρουσιάζονται ιδιαίτερα σημαντικά. .

Βάσεις του μικροπολλαπλασιασμού
Οι βασικές τεχνολογικές στιγμές του κύκλου του μικροπολλαπλασιασμού συνδέονται ακριβώς με ορισμένους παράγοντες:
- ιδιαιτερότητες των ποικιλιών και των ειδών του φυτού που πολλαπλασιάζεται
- προθεσμία για τη παραλαβή των εκφύτων
- αποστείρωση του αρχικού φυτικού υλικού
- σύσταση των θρεπτικών υποστρωμάτων
- συνθήκες καλλιέργειας
- προσαρμογή των μικρόφυτων στις συνθήκες του περιβάλλοντος
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδιοριστεί η ακριβής προθεσμία για τη λήψη των εκφύτων, ανάλογη με τις φυσιολογικές ιδιαιτερότητες του φυτικού είδους. Στην Παουλόβνια η εισαγωγή σε αποστειρωμένη καλλιέργεια πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ενεργητικής βλάστησης του φυτού. .

Πολύ σημαντική για όλη τη διαδικασία είναι η επιφανειακή αποστείρωση του φυτικού υλικού. Αν αυτή αποδειχτεί αποτυχημένη, το θρεπτικό υπόστρωμα μολύνεται και όλη η τεχνολογική διαδικασία διακόπτεται, επειδή τα φυτά πεθαίνουν. Το είδος και η συγκέντρωση των απολυμαντικών διαλυμάτων επιλέγονται έτσι ώστε να κατασταλούν ενδεχόμενη μυκητιασική και βακτηριακή μόλυνση, ενώ συγχρόνως αφήνουν αλώβητο το φυτικό ιστό. Συχνά χρησιμοποιούμενοι αποστειρωτήρες είναι το υποχλώριο του νατρίου και το υποχλώριο του ασβεστίου σε συγκέντρωση 5-25% και διάρκεια της μεταχείρισης 5-30 λεπτά, με μεταγενέστερο επανειλημμένο καθαρισμό του φυτικού υλικού με αποστειρωμένο απεσταγμένο νερό. Βέβαια είναι δυνατή η χρήση και άλλων διαλυμάτων αποστείρωσης. Ουσιώδης σημασία για τον επιτυχημένο μικροπολλαπλασιασμό, είναι η σύσταση των θρεπτικών υποστρωμάτων σε κάθε ένα από τα στάδια ανάπτυξης του φυτού. Τα θρεπτικά υποστρώματα περιέχουν από κάμποσα συστατικά με διαφορετικές αναλογίες ( βιταμίνες, οργανικά συμπληρώματα, υδατάνθρακες, μικρο-άλατα και μακρο-άλατα ). Καλλιεργήθηκαν μερικά θρεπτικά υποστρώματα, βάση των οποίων τροποποιούνται και ετοιμάζονται θρεπτικά υποστρώματα, ανάλογα με τις ιδιάζουσες ανάγκες των φυτών. Τέτοια είναι τα υποστρώματα των Μουρασσίγκε και Σκούγκ, Γκοτρέ, Ουάιτ, Μορέλ, Σκίργκιν, Γκάμποργκ, Κνοπ. .

 Η αυστηρή αποστείρωση είναι σημαντική για την μελλοντική ανάπτυξη των 
σιτοκαλλιεργειών από Παουλόβνια.  Ακριβής ετοιμασία με αναλυτική ζυγαριά των θρεπτικών διαλυμάτων για τη σωστή ανάπτυξη σιτοκαλλιεργειών από Παουλόβνια.

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας παρατηρείται ενισχυμένη αύξηση της βλαστικής κορυφής. Σ’αυτό το στάδιο στο θρεπτικό υπόστρωμα, εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες ουσίες, πρέπει να περιλαμβάνονται κατάλληλοι ρυθμιστές ανάπτυξης. Ουσιώδης σημασία έχει η συγκέντρωση τους, όπως και τα ποσοστά στα οποία εντάσσονται. Ωστόσο, το ποσοστό των εκφύτων που προσαρμόζονται με επιτυχία, εξαρτάται εκτός από την ισορροπία των θρεπτικών υποστρωμάτων, ακόμη και από το μέγεθος και την προθεσμία της παραλαβής τους. Στο στάδιο του πολλαπλασιασμού ( τ.ε. του επιταχυμένου πολλαπλασιασμού ), είναι σημαντικό να αυξηθεί η συγκέντρωση ορισμένων ρυθμιστών ανάπτυξης, για να προκληθεί πολλαπλασιασμός επιπρόσθετων πλαϊνών μπουμπουκιών. Σε συνθήκες που δημιουργήθηκαν σωστά, τα μπουμπούκια αυτά αποτελούν αρχή για βλαστάρια ( μικρά φυτάκια ), που σχηματίζουν τούφα. Πόσα βλαστάρια θα έχει σε μια τούφα εξαρτάται από μία τιμή, που έχει μεγάλη σημασία για την ύλη που μελετάται – ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής, που είναι διαφορετικός για κάθε είδος. Υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες το μέγεθος του συντελεστή πολλαπλασιασμού μπορεί να αυξηθεί. Γενικότερα, ο σκοπός αυτού του σταδίου είναι να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός των φυτών, ο οποίος επιτρέπει διέλευση στο επόμενο στάδιο – ριζοβολία. .

 Προγραμματισμός της εντατικότητας και της διάρκειας της φωτεινής ημέρας για τη σωστή ανάπτυξη των ιστοκαλλιεργειών από 
Παουλόβνια.  Προγραμματισμός της εντατικότητας και της διάρκειας της φωτεινής ημέρας για τη σωστή ανάπτυξη των ιστοκαλλιεργειών από Παουλόβνια.

Ανεξάρτητα από τις τεχνικές που επεξεργάστηκαν και τις πολλαπλές τροποποιήσεις σε κάθε στάδιο της τεχνολογίας μικροπολλαπλασιασμού, μία από τις πιο δύσκολες και υπεύθυνες στιγμές σ’όλο τον κύκλο είναι η προσαρμογή των φυτών που δημιουργήθηκαν in vitro στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ανεξάρτητα από το γεγονός, ότι τα φυτά βγάζονται από τα δοχεία στα οποία καλλιεργήθηκαν, μετά από τη διαμόρφωση ριζών και επίγειου τμήματος με τις απαραίτητες διαστάσεις και ορισμένο αριθμό φύλλων, πάντα υπάρχει ορισμένο ποσοστό πιο αδύναμων φυτών που πεθαίνουν. Αυτά που επιβιώνουν και προσαρμόζονται καλά, ακόμη δεν είναι έτοιμα για υλοποίηση. Είναι απαραίτητο να καλλιεργηθούν επιπλέον σε εγκαταστάσεις καλλιέργειας – διαφορετικές ανάλογα με την εποχή. Εκεί φτάνουν τις τελικές διαστάσεις, οι οποίες τα καθιστούν κατάλληλα για μεταφύτευση, έτσι ώστε στην πραγματικότητα αυτά δε διαφέρουν από το φυτευτικό υλικό, που παράγεται με παραδοσιακό τρόπο.

Η ακριβής γνώση του κάθε βήματος από τη διαδικασία παραγωγής φυτών in vitro, επιτρέπει να σχεδιαστεί κάθε ένα από τα περιγραφόμενα στάδια. Στο εργαστήριο το οποίο διαθέτουμε, τηρούνται όλες οι υγειονομικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για τη σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας του μικροπολλαπλασιασμού. Η καλή οργάνωση και οι καλές συνθήκες δίνουν τη δυνατότητα για προγραμματισμένη παραγωγή, έτσι ώστε από ένα φυτό για 52 βδομάδες να παραχθούν όχι λιγότερο από 200 000 νέα φυτά με ιδιότητες, απόλυτα απαράλλαχτες μ’ αυτές του μητρικού φυτού. Συνεχής μέριμνά μας είναι τα σπαρτά να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο – δηλαδή όλα τα φυτά να έχουν το ίδιο στάδιο ανάπτυξης και να μεγαλώνουν με την ίδια εντατικότητα. Η μέθοδος του μικροπολλαπλασιασμού της Παουλόβνιας απαιτεί όχι και τόσο μικρές επενδύσεις κεφαλαίου, αυστηρή τήρηση των υποχρεωτικών απαιτήσεων, ειδική γνώση της τεχνολογίας και μέριμνα για τη συνεχή της βελτιστοποίηση. Η εκτέλεση όλων αυτών των όρων δεν είναι εύκολη, αλλά εμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος, διότι η μέθοδος αυτή του πολλαπλασιασμού της Παουλόβνιας είναι 6-12 φορές πιο γρήγορη από τις παραδοσιακές. Η Παουλόβνια έχει μεγάλο συντελεστή πολλαπλασιασμού – πλεονέκτημα που δεν μπορούμε να παραμελήσουμε. Το υγιές, απαλλαγμένο από παθογόνα, φυτευτικό υλικό που παράγουμε, η μείωση του αρχικού σταδίου της ανάπτυξης των φυτών και η πολλαπλάσια μικρότερη έκταση που απαιτείται, είναι μόνο μέρος των οφελών που παρέχουμε στους πελάτες μας, μέσω της διοχέτευσης αυτής της πιο σύγχρονης μέχρι στιγμής μεθόδου για αγενή πολλαπλασιασμό.

Κατά τη στιγμή αυτή η Βέλμποϊ ΕΠΕ διαθέτει φυτευτικό υλικό από Paulownia Tomentosa και Paulownia Elongata. Υπενθυμίζουμε, ότι ο αναμενόμενος χρόνος εκτέλεσης και παράδοσης, εξαρτάται από το μέγεθος και το υπάρχον της παραγγελίας Σας. Παραγγείλετε εγκαίρως, για να έχετε εγγυήσεις για την έγκαιρη παράδοση!