wrapper

Последните контролни снимки от този експеримент са направени на 22.09.2012 г. Разликите вече са ясно видими. Схемите на засаждане можете да си припомните в статията Експеримент "Стокосорб" при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - част 1. Ето изводите, които можем да си направим до тук:

  1. Паyловния се развива изключително слабо в неполивни условия при отсъствието на хидроабсорбент
  2. Поставянето на мулч, както и мулч с тръба, без използването на  хидроабсорбент дава "някъкъв", но не и задоволителен резултат
  3. Поставянето на мулч, както и мулч с тръба, с използването на  хидроабсорбент не дава по-добър ефект от използването само на хидроабсорбент
  4. При напълно неполивни условия и климат идентичен с този в региона на Пловдив (изключително сухо и горещо лято), количеството използван хидроабсорбент трябва да е 30 г или повече на дръвче
  5. На този етап не се наблюдават разлики във вида на използвания  хидроабсорбент. И Стокосорб, и контролата показаха едни и същи резултати

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - първи и втори ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - трети и четвърти ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - пети и шести ред.

Експеримент 
Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - седми и осми ред.