wrapper

Ефект при различните комбинации на засаждане и различните видове Паyловния не се забелязва към 14.07.2012 г. Схемите на засаждане и началото на експеримента можете да намерите тук - Експеримент "Стокосорб" при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - част 1. Контролни снимки от експерименталното поле към 14.07.2012 г.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - първи и втори ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - трети и четвърти ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - пети и шести ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието - седми и осми ред.