Експеримент „Стокосорб“ при отглеждане на Паyловния в неполивни условия – част 3

Ефект при различните комбинации на засаждане и различните видове Паyловния не се забелязва към 14.07.2012 г. Схемите на засаждане и началото на експеримента можете да намерите тук – Експеримент „Стокосорб“ при отглеждане на Паyловния в неполивни условия – част 1. Контролни снимки от експерименталното поле към 14.07.2012 г.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието – първи и втори ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието – трети и четвърти ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието – пети и шести ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието – седми и осми ред.