Предимства на пауловния Шан Тонг

Първата сеч на пауловния е вече факт

Сортът Шан Тонг действително притежава качества, които го отличават от старите сортове и го правят предпочитан в съвременното мащабно отглеждане на пауловния и производство на продукция от нея:

Шан Тонг показва изключително бърз растеж – в Китай са проведени изследвания, при които се сравнява скоростта на растеж на Шанг Тонг и контролен сорт от старото поколение пауловния, които се наблюдават в продължение на седем години при еднакви агротехнически условия върху полусухи почви. Установено е, че следният индивидуален обем на Шанг Тонг е по-голям от този на сорта от старото поколение с 63.78%, а диаметърът след седемгодишния период достига 35см. По-високата скорост на растежа при Шан Тонг е особено изразена в началото на периода и понастоящем е водеща за Китай. Бързият растеж съкращава времето за сеч и следователно води до повишаване добива на дървесина от пауловния.

Шан Тонг притежава висока устойчивост спрямо вредители и причинители на болести – характерна и причиняваща големи икономически загуби в плантациите от пауловния е болестта „самодивска метла“. Проведено изследване върху естественото заразяване със самодивска метла показва, че инфекциозният индекс при седемгодишна пауловния от сорта Шан Тонг е значително по-нисък откоркото при други сортове пауловния. Аналогично изследване върху влиянието на дървесни червеи и вредители по листата по пауловниите също показва повишена устойчивост на Шан Тонг спрямо другите наблюдавани сортове.

Шан Тонг е с по-голям индивидуален обем – стволът на пауловниите от сорта Шан Тонг е прав, висок и плътен. В зависимост от вида на терена и приложените агротехнически мерки, височината на едно растение достига от 6 до 9 метра, а измереният диаметър на височината на гърдите – между 4 и 10 сантиметра. Индивидуалният обем на седемгодишна пауловния Шан Тонг, измерен в Китай е с 42% до 96% по-висок спрямо пауловниите от други сортове и е между 0.35 и 0.6 кубични метра.

Шан Тонг показва значителна устойчивост при неблагоприятни условия – застудяване и суша – доказателство за това е проведено наблюдение върху 568 пауловнии Шан Тонг, засадени по протежение на река Вейхе, провинция Вейнан в Китай в продължение на 63 дни. Растенията са се развивали нормално в условията на сухо и горещо лято – най-ниската температура е била 36°C, а най-високата – 42°C. Изследванията показват също, че Шан Тонг издържа успешно на ниски температури до -20°C.

Шан Тонг пести от площи – известно е, че едни от важните характеристики на различните сортове пауловния са моделът на растеж на короната, както и начинът на нейното развитие. По тези показатели короните на пауловниите се делят на три типа: тесни, широки и средни, като короната от тесен тип е с 40% по-тясна от короната от широк тип. Шан Тонг е с тип тясна корона, което означава, че при залесяване с този сорт пауловния се пести до 40% от площта, която биха заели други сортове пауловния.

Шан Тонг осигурява дървен материал с отлично качество – качеството на материала е основна характеристика на всеки сорт пауловния и е от решаващо значение при избора на сортове. Понастоящем Шан Тонг се внедрява успешно във Виетнам, САЩ, Лаос, Непал, Германия, Иран, Тайланд, Уганда, Индонезия и, разбира се, България, като у нас Шан Тонг се развива успешно във всички части на страната, независимо от разликите в климат и почви. Тази значителна адаптивност на сорта спестява ресурси и човешки труд и допълнително подобрява добивите и повишава възвръщаемостта на средствата, инвестирани в залесяване.