Изграждане на плантации

За съжаление все още трудно се намира достатъчно информация за успешното отглеждане на Паyловния. Целта на настоящата статия е да запълни именно тази липса. Постарахме се да подберем необходимите сведения и факти и – заедно с нашия собствен опит – да ги предоставим във възможно най – достъпен вид.

В случай, че ще се отглежда за добив на дървесина, се нуждаем от високи, прави стволове по време на първия сезон от отглеждането.

Пет годишна плантация от пауловния

Пет годишна плантация от пауловния

Осем годишна плантация от пауловния

Осем годишна плантация от пауловния

Основното, което трябва да знаете, преди да започнете:

Почва. Дървото е непретенциозно към вида на почвата, стига тя да е пропусклива, да не глинеста и да се отводнява свободно. Необходимо е дебелината на почвената покривка да е поне 1,5 м. Камъни, дори и по-големи, не са проблем, стига под дървото да няма скална плоча на по-високо ниво. Това би спряло развитието му.

Паyловния не понася кисели почви; рН трябва да е със стойност над 5,5.

Вода. Паyловния не понася високи подпочвени води. Те трябва да са на ниво, не по-високо от 1,5 м. Осигурете поливки на младото насаждение.

Надморско равнище. Паyловния вирее добре до около 800-900 м надморско равнище. Студа на по високо ниво не е проблем за томентоса и някои студоустойчиви хибриди. Трябва да имате предвид, че колкото насаждението е по високо, по-кратък е вегетационният период на Паyловния, тоест по-малък е прираста. Засаждали сме Паyловния и на 1200 м – определено расте по-бавно. Специално внимание обърнете и на факта, че където има иглолистни дървета, почвата обикновенно е кисела.

Вятър. През първите 2-3 години от развитието, бурният вятър може да нанесе сериозни поражения на Паyловния. Това може да доведе както до пречупвания и полягания на стъблото, така и до разкъсване на листатата – щети, които дръвчето преодолява, но естествено забавя развитието си. Паyловния  расте доста по-бързо на защитени от силни ветрове места.
СЪВЕТ: Не поливайте във ветровито време!!! Влагата в корените ги освобождава и растенията полягат по-лесно!!!

1. Подготовка на терена.

След като бъде избран подходящият терен, е добре той да се подготви, като се изоре и дискова. В случаите, когато се използва свредел с диаметър 60 см и дълбочина 60-100 см, е допустимо нивата да не се оре.

Терен, подготвен за засаждане на плантация от пауловния

Терен, подготвен за засаждане на плантация от пауловния

Изкопаване на дупка за фиданка пауловния

Изкопаване на дупка за фиданка пауловния

2. Схеми на засаждане

Когато се планира засаждането, трябва да се вземе предвид големината на работните съоръжения (трактори, косачки, цистерни). От предназначението на насаждението зависи и схемата на засаждане на фиданките. Когато отглеждате Паyловния с цел добив на дървесина и площта не е голяма, а искате да натоварите максимално терена с цел по-висока доходност, удачната схема за вас е 3х3 м или 4х3 м. Това прави съответно около 105 или 82 дръвчета на декар. При тези схеми обаче на четвъртата година задължително трябва да се изсекат през едно на шахмат, защото, израствайки, започват да си пречат. След още четири години във вашата гора половината дървета ще са осемгодишни и половината четиригодишни (тези, които сте изсекли на четвъртата година, са се регенерирали). Изсичате осемгодишните и т.н. По този начин започвате да реколтирате през четири години – осемгодишни дървета. Недостатък при тази схема е, че когато се режат дърветата през едно, трябва да се внимава да не се чупят съседните, което забавя работата по прибирането им.

Маркиране със спрей

Маркиране със спрей

Маркиране с варов разтвор

Маркиране с варов разтвор

Други популярни схеми  са 4х4 м – 63 бр./дка; 5х4 м – 50 бр./дка или 5х5 м – 40 бр./дка. При всички тези варианти прибирането на дърветата следва да се извърши между осмата и десетата година на гола сеч.

Гора от пауловния след отсичане

Гора от пауловния след отсичане

Нопокарали пауловнии 3 месеца след отсичането им

Новопокарали пауловнии 3 месеца след отсичането им

Нопокарали пауловнии 3 месеца след отсичането им

Новопокарали пауловнии 3 месеца след отсичането им

Птгодишна пауловния, покарала след отрязване на тригодишната и предтеча

Птгодишна пауловния, покарала след отрязване на тригодишната и предтеча

Когато се отглежда за биомаса в схема 2х0,5 м или 1х1 м, в един декар се засаждат 1000 бр.

3. Засаждане

Времето за засаждане на фиданки Паyловния обхваща периода от ноември до края на април. Разсад Паyловния се засажда от края на април до началото на август.

Следва маркиране и изкопаване на дупки, за което се използва техника, оборудвана със свредел с диаметър 60 см. Дълбочината може да стигне до 1 м. Това, че дупките се копаят на такава дълбочина, съвсем не означава, че дръвчетата се полагат на дъното им. Извадената пръст се смесва с минерален или оборски тор и се връща наполовина в дупката, докато последната стане дълбока 30-40 см, след което се полага дръвчето. По този начин под фиданката се образува легло от мека и богата на хранителни вещества пръст, което осигурява бързо разрастване на младите коренчета.

Готова за засаждане фиданка пауловния

Готова за засаждане фиданка пауловния

Засаждане фиданка пауловния

Засаждане фиданка пауловния

 

 

4. Поливане

Водата играе важна роля в отглеждането на дръвчетата през първата и втората година. След това кореновата система силно се развива и достига водоносни слоеве, поради което нуждата от напояване отпада. Най-лесният начин за поливането на дръвчетата е чрез капковонапоителна система. Ако нямате тази възможност – поливайте на вада. Едно дръвче  се нуждае от около 20 – 30 л вода, внесени с 1 – 2 поливки седмично. Ако използвате Terawet, необходимостта от поливки намалява наполовина.