Характеристика на пауловния Шан Тонг

Първата сеч на пауловния е вече факт

Китай е страната, в която култивирането и промишленото отглеждане на пауловния е част от държавната политика. Пауловния се отглежда и селекционира там от хиляди години. Понастоящем в Китай се срещат три вида пауловнии, според начина на тяхното създаване – дива, полудива и получена чрез изкуствено кръстосване.

Дивите сортове пауловния не са изкуствено аклиматизирани, а полудивите са били изкуствено аклиматизирани в продължение на много години. Към последните се отнасят известните и у нас Paulownia elongata, Paulownia fortunei, Paulownia tomentosa и Paulownia catalpifolia. Към третата група се отнасят сортовете пауловния, получени по изкуствен път.

От 70-те и 80-те години на миналия век в Китай се работи по създаване на различни сортове пауловния чрез методите на селекцията и изкуствения отбор. В резултат на тази дейност досега в Китай са известни над 20 сорта пауловния, подходящи за засаждане в групи и съответно за промишлено отглеждане. Всеки от тези сортове превъзхожда по качества диворастящата пауловния, тъй като расте по-бързо и дава по-високи добиви от дървесина и биомаса. Въпреки добрите си качества, които се унаследяват и в дъщерните поколения, така получените сортове пауловния се променят с времето; независимо от усилията на специалистите да съхранят техните предимства, след определен брой поколения част от ценните гени на сорта се оказват изгубени. Понижава се устойчивостта на растенията към засушаване, вредителии, температурни разлики и други условия на външната среда. Всички тези сортове се отнасят към така нареченото старо поколение пауловния.

Установено е, че колкото по-кратко е времето за получаване на продукцията, толкова по-малки са загубите на желани гени в дъщерните поколения. Сортът пауловния, която отговаря на тези изисквания е Paulownia Shan Tong (Шан Тонг). Заради качествата си тя постепенно измества сортовете от старото поколение в промишленото отглеждане на пауловния и в момента се превръща в основният сорт пауловния, отглеждан в Китай.