Тор „Фитона Паyловния“

Представяме Ви новият комплексен тор за Паyловния „Фитона Паyловния“. Той е съвместна разработка на Велбой и Фитотехника. Торът покрива нуждите от микро и макроелементи във всеки етап от развитието на Паyловния, както по време на вегетация, така и през периода на цъфтеж.

Фитона Паyловния

Съдържание на „Фитона Паyловния“:

  • Азот – 7%
  • Фосфор – 4%
  • Калий – 6%
  • Бор – 0.1%
  • Микроелементи: желязо, манган, молибден, мед, цинк

„Фитона Паyловния“ можете да закупите от нашата агроаптека, да поръчате през формата за контакти или чрез нашите дистрибутори.