Претендентите за титлата „Шампион в производството на биомаса“

После включихме и хибридната върба. Сега към всички останали добавихме и  Arundo donax – познато у нас като Гигантска тръстикова трева или още Гигантска тръстика. Ще следим развитието на насажденията в блога.

Забележка. Всички насаждения се развиват в условия на капково напояване.

Снимки на насажденията в началото на експеримента – 30.03.2014 г

Paulownia

Paulownia

Miscanthus giganteus (Слонска трева)

Miscanthus giganteus (Слонска трева)

Salix spp. hybrid (Хибридна върба за производство на биомаса)

Salix spp. hybrid (Хибридна върба за производство на биомаса)

Arundo donax - Гигантска тръстика

Arundo donax – Гигантска тръстика