Развитие на двугодишна плантация Паyловния за биомаса – част 3

Добре развитата коренова система и високите температури след студения и влажен май дават изключителен прираст на двугодишната ни плантация за биомаса. Нови 40 см за 12 дни! Вече в напълно неполивни условия!

Паyловния за биомаса към 12.06.2012 г. сравнена с човешки (+детски) ръст

Паyловния за биомаса към 12.06.2012 г. сравнена с човешки (+детски) ръст

В следващата статия очаквайте развитието на плантацията след още 15 дни