Експеримент „Биомаса“ – Miscanthus giganteus срещу Paulownia

От началото на май започнахме един своеобразен експеримент за производство на биомаса, който цели да сравни двата най-популярни растителни вида за биомаса. Това са Miscanthus giganteus и Paulownia. Снимки и резултати от експеримента ще публикуваме регулярно в този блог.

Цел на експеримента:

Да се сравни по количество и всички качества получената биомаса от Miscanthus giganteus и Paulownia засадени по едно и също време, на една и съща площ, в най-подходящите им схеми за засаждане и еднакви поливни условия. Експериментът служи да даде повече яснота в ефективността на производството на биомаса на територията, и при климатичните условия в нашата страна.

Следват снимки от началото на експеримента:

Miscanthus giganteus (Слонска трева)

Miscanthus giganteus (Слонска трева)

Paulownia

Paulownia

Miscanthus giganteus - общ изглед на полето

Miscanthus giganteus – общ изглед на полето

Paulownia - общ изглед на полето

Paulownia – общ изглед на полето

Miscanthus giganteus срещу Paulownia - експериментални полета

Miscanthus giganteus срещу Paulownia – експериментални полета

 

Стартът е даден!!! Следва продължение…