Експеримент „Стокосорб“ при отглеждане на Паyловния в неполивни условия – част 2

Както обещахме в Експеримент „Стокосорб“ при отглеждане на Паyловния в неполивни условия – част 1, започваме поетапно публикуване на снимки от експеримента. Засаждането беше извършено на 02.07.2012 г. Засаждането в снимки:

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Маркиране на дупките за младите паyловнии.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Последващото им изкопаване.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

След 3 часово накисване и двата вида хидроабсорбент са поели пълното количество вода, на което са способни. На снимката след оцеждане на остатъка се вижда че Стокосорб (вдясно) задържа повече вода от контролата (вляво). И в двете бутилки има по 40 г хидроабсорбент и 10 л вода.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Подготвената за засаждане плантация.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засаждане без хидроабсорбент, без мулч и без тръба.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Отново засаждане без хидроабсорбент, без мулч и без тръба.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Отново засаждане без хидроабсорбент, без мулч и без тръба.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Разликата при засаждането с мулч.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Поливане на насажденията с мулч.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засаждане на Паyловния с мулч и тръба. Целта е отвеждане на водата директно в корена.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Поливане на Паyловния с мулч и тръба. На снимката ясно се вижда отвеждането на водата директно в корена.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засаждане на Паyловния с хидроабсорбент. Половината се изсипва в дъното на дупката.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Кристалите хидроабсорбент отблизо.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засаждане на Паyловния с хидроабсорбент. Другата половина се изсипва непосредствено преди полагане на фиданката.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засаждане на Паyловния с хидроабсорбент. Полагане на фиданката Паyловния.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засаждане на Паyловния с хидроабсорбент, мулч и тръба. Половината хидроабсорбент се изсипва в тръбата на чийто край има торбичка от разтеглив плат. Целта е да се получи ядро от влага точно в корена на бъдещото младо дръвче.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Полученото ядро от влага с кристали от хидроабсорбент.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засадената вече плантация.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засадената вече плантация. Снимки за контролиране на развитието – първи и втори ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засадената вече плантация. Снимки за контролиране на развитието – трети и четвърти ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засадената вече плантация. Снимки за контролиране на развитието – пети и шести ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия - Засаждане

Засадената вече плантация. Снимки за контролиране на развитието – седми и осми ред.