Експеримент „Стокосорб“ при отглеждане на Паyловния в неполивни условия – част 4

Умишлено забавихме публикуването на снимките от няколкото експеримента които провеждаме в момента. Целта е в няколко последователни поредни статии по-ясно да се онагледи резултатът от тях. Експеримент „Стокосорб“ при отглеждане на Паyловния в неполивни условия продължава с контролните снимки от  28.07.2012 г.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието – първи и втори ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието – трети и четвърти ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието – пети и шести ред.

Експеримент Стокосорб при отглеждане на Паyловния в неполивни условия

Снимка за контролиране на развитието – седми и осми ред.