Употреба на Terawet при засаждане на пауловния

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Поради големият успех, който на практика постигнахме в прилагането на хидроабсорбент решихме да му посветим малка статия в блога ни. Това на практика е експеримент, с който показваме попиващите и влагозадържащи способности на Terawet. На изградена от нас плантация в Русе вложихме по 15 г (колкото е малкото пликче на снимки 1 и 2) Terawet на едно дръвче Паyловния.

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждането беше през април 2011 г. Поради започналата вече вегетация се наложи поливка на младите фиданки. Тъй като на терена няма промишлен сондаж се наложи поливането да се извърши с водоноска. На едно дърво сложихме по около 10 л вода – количество достатъчно да полее дървото, а около 2 литра да се абсорбира първоначално от кристалите хидроабсорбент. Водата която кристалите усвоиха се оказа изключително ценна в периодите на засушаване, когато те отдаваха влагата на корените. Така се постигна един равномерен и бърз прираст на новозасадените дръвчета без никаква поливка от страна на собственика на плантацията. Не бива да подценяваме разбира се и факта че в района на Русе през периода април-септември 2011 г. са падали и валежи.

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Дръвчетата на снимките са засадени от 20 до 24 април 2011 г. Снимки 6 и 7 са направени на 17.09.2011 г.

За да онагледим какво се случва с малките като морска сол кристалчета Terawet когато се поставят във вода направихме и тези снимки.

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Засаждане на Паyловния с Terawet

Оказа се че 15 г Тераует абсорбират 1750 мл вода, която седи до корена в тези своеобразни резервоарчета за вода и когато растението ожаднее постепенно ги „изстисква“. При последваща поливка или дъжд, когато водата отново е в излишък гранулките пак усвояват вода за да я отдадат в последствие и така цикъла се повтаря до около 10 години – колкото е времето за разпад на хидроадсорбента. Интересно е да се отбележи и факта, че при поемане и отдаване на вода малките като морска сол зрънца увеличават обема си многократно. Това допринася за образуване на шупли в почвата което я прави по-мека, като дава възможност на малките нежни коренчета лесно да прорастват. На снимка 11 виждате дребните зрънца тераует когато са сухи, а на на снимка 12 се вижда големината на няколко гранули след като са поели вода.