Развитие на двугодишна плантация Паyловния за биомаса – продължение

А ние растем ли, растем…. Тази година наблюдаваме изключителен прираст на двугодишната ни плантация за биомаса. Едва ли това се дължи на обилните дъждове през май, тъй като плантацията винаги се е отглеждала при поливни условия (капково напояване). По-скоро ниските температури и облачното време забавят вегетацията. Въпреки това – нови 30 см  само за 12 дни!

Паyловния за биомаса към 30.05.2012 г. сравнена с човешки ръст

Паyловния за биомаса към 30.05.2012 г. сравнена с човешки ръст

 

Разликата в скоростта на вегетацията при ниски и при високи температури ще покажем нагледно в нова статия след като времето се позатопли.