Експеримент „Стокосорб“ при отглеждане на Паyловния в неполивни условия – част 1

В поредица от сатии ще проследим методите на използване на Стокосорб при отклеждане на Паyловния при неполивни условия и ще сравним ефективността му с конкурентен хидроабсорбент, чиято марка няма да упоменаваме с цел коректност. За кратко конкурентният хидроабсорбент ще бъде наричан просто „Контрола“. Експериментът „Стокосорб“ също има за цел да даде представа, има ли нужда при отглеждане на Паyловния използването на Стокосорб в комбинация с мулч и комбинацията мулч + тръба за проникване на влагата в дълбочина. За целта направихме експериментална плантация от Паyловния в схема на засаждане 4х4 м. Контролните дръвчета (тези с 0 г хидроабсорбент) са от китайския хибрид Paulownia shang tong, тъй като за него се смята че е най-сухоустойчив. С P. hybrid? означен наш собствен експериментален хибрид, който все още не е в продажба. Тук ще можете да се запознаете теоретично със схемата на засаждане. Снимки от засаждането и методите на засаждане очаквайте в следващата част. А ето я и таблицата онагледяваща схемата на засаждане, както и добавките към всяко дръвче.

Ред

Вид,

Хидроабсорбент,

Мулч(+/-),

Тръба(+/-)

Вид,

Хидроабсорбент,

Мулч(+/-),

Тръба(+/-)

Вид,

Хидроабсорбент,

Мулч(+/-),

Тръба(+/-)

Вид,

Хидроабсорбент,

Мулч(+/-),

Тръба(+/-)

Вид,

Хидроабсорбент,

Мулч(+/-),

Тръба(+/-)

Вид,

Хидроабсорбент,

Мулч(+/-),

Тръба(+/-)

1

P. shang tong

Контрола – 0 г

Мулч -

Тръба -

P. shang tong

Стокосорб – 0 г

Мулч -

Тръба -

P. shang tong

Контрола – 0 г

Мулч +

Тръба -

P. shang tong

Стокосорб – 0 г

Мулч +

Тръба -

P. shang tong

Контрола – 0 г

Мулч +

Тръба +

P. shang tong

Контрола – 0 г

Мулч +

Тръба +

2

P. shang tong

Контрола – 15 г

Мулч -

Тръба -

P. shang tong

Стокосорб – 15 г

Мулч -

Тръба -

P. shang tong

Контрола – 15 г

Мулч +

Тръба -

P. shang tong

Стокосорб – 15 г

Мулч +

Тръба -

P. shang tong

Контрола – 15 г

Мулч +

Тръба +

P. shang tong

Стокосорб – 15 г

Мулч +

Тръба +

3

P. shang tong

Контрола – 30 г

Мулч -

Тръба -

P. shang tong

Стокосорб – 30 г

Мулч -

Тръба -

P. shang tong

Контрола – 30 г

Мулч +

Тръба -

P. shang tong

Стокосорб – 30 г

Мулч +

Тръба -

P. shang tong

Контрола – 30 г

Мулч +

Тръба +

P. shang tong

Стокосорб – 30 г

Мулч +

Тръба +

4

P. shang tong

Контрола – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. shang tong

Стокосорб – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. shang tong

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. shang tong

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. shang tong

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба +

P. shang tong

Стокосорб – 40 г

n

Мулч +

Тръба +

5

P. hybrid?

Контрола – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. hybrid?

Стокосорб – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. hybrid?

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. hybrid?

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. hybrid?

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба +

P. hybrid?

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба +

6

P. hybrid?

Контрола – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. hybrid?

Стокосорб – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. hybrid?

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. hybrid?

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. hybrid?

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба +

P. hybrid?

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба +

7

P. catalpifolia

Контрола – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. catalpifolia

Стокосорб – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. catalpifolia

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. catalpifolia

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. catalpifolia

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба +

P. catalpifolia

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба +

8

P. catalpifolia

Контрола – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. catalpifolia

Стокосорб – 40 г

Мулч -

Тръба -

P. catalpifolia

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. catalpifolia

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба -

P. catalpifolia

Контрола – 40 г

Мулч +

Тръба +

P. catalpifolia

Стокосорб – 40 г

Мулч +

Тръба +